top of page

Disclaimer Picture Yourself

Versie 1.1.2020 

Deze disclaimer is van toepassing op alle diensten, producten en websites van Picture Yourself Foto & Video, gelegen in Rotterdam. Picture Yourself Foto & Video is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder kvk-nummer 71812997 en btw-nummer NL222058675B01 bij de belastingdienst.

 

Picture Yourself Foto & Video stelt de op deze website getoonde informatie met zorg en aandacht samen. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Picture Yourself Foto & Video behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Hoewel Picture Yourself Foto & Video alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is zij niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via het internet verzonden worden.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Picture Yourself Foto & Video, die geen eigendom zijn van Picture Yourself Foto & Video, maar louter ter informatie voor de bezoeker zijn opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van Picture Yourself Foto & Video.

Hoewel Picture Yourself Foto & Video zeer selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Picture Yourself Foto & Video worden onderhouden, wordt afgewezen. Picture Yourself Foto & Video en/of bij deze website betrokken derden zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van de pagina’s en enige schade en/of verlies veroorzaakt door het gebruik van de informatie en/of programmatuur op deze website.

 

Prijzen

Alle getoonde prijzen op de website van Picture Yourself Foto & Video zijn inclusief 21% btw. Picture Yourself Foto & Video behoudt het recht eventuele prijswijzigingen en wijzigingen in de diensten door te voeren, zonder de klanten daar vooraf schriftelijk toestemming voor te vragen.

Copyright

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Picture Yourself Foto & Video. Niets van deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, het internet of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Picture Yourself Foto & Video. Voor vragen of meer informatie kun je contact opnemen met Picture Yourself Foto & Video. Het delen van informatie afkomstig van deze website via sociale media is toegestaan, mits het niet voor commerciële doeleinden bestemd is.

Privacyverklaring

Picture Yourself Foto & Video respecteert de privacy van de bezoekers van haar website en zorgt voor een vertrouwelijke behandeling van de gegevens. Persoonsgegevens worden in overeenstemming met alle toepasselijke privacyregelgeving behandeld.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Met de informatie verzameld door de cookies wordt een volgend bezoek aan deze site vergemakkelijkt. Deze informatie bevat, naast het IP-adres van de bezoeker, geen naam- of adresgegevens of andere persoonlijke gegevens. De bezoeker kan zijn browser zo instellen dat hij of zij tijdens een volgend bezoek aan de website geen cookies ontvangt. Dit kan wel tot gevolg hebben dat de website niet ten volle benut kan worden, of dat toegang tot de website wordt ontzegd.

Telemarketing

Picture Yourself Foto & Video behoudt zich het recht telefonische aanbiedingen te weigeren van telemarketingbedrijven. Bij aanhoudende overlast zullen juridische stappen worden ondernomen.

bottom of page